Till en sida av lite små roligheter.

* Det är lätt att glömma av
att komma ihåg att man är
grymt bra som man är
*