Till en sida av lite små roligheter.

* Det är alltid mer givande att ställa
intelligenta frågor än uttrycka
 åsikter som ingen bett om *