Var så god att slå dig ner och njut av tillvaron..

Lyckas

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan
hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mera än vad han gör,
men först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng
och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre
istället för att hjälpa honom

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa
och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är
att vilja härska UTAN ATT VILJA TJÄNA!

Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.

Text av Sören Kirkegaard, Dansk filosof!

Dessa ord är tänkvärda, eller vad säger ni ??
/ Lu /

 

VÄRDE
Nedvärdera inte ditt eget värde genom att jämföra dig med andra.
Det är på grund av att vi alla är olika som var och en av oss är speciell.

Ställ inte dina mål efter vad andra människor tycker är viktigt.
Bara du vet vad som är bäst för dig.

Ta inte för givet de saker som du har närmast hjärtat. Kläng dig fast
vid dem, så som du håller dig fast till själva livet,
för utan dem är livet meningslöst.

Låt inte ditt liv glida genom dina fingrar genom att leva i det
förgångna eller för framtiden. Genom att leva ditt liv en dag i taget
kommer du att leva alla dagar i ditt liv.

Ge inte upp när du fortfarande har någonting att ge. Ingenting är
över fören det ögonblick du slutar att försöka.

Var inte rädd för att medge att du är allt annat än perfekt.
Det är den bräckliga tråd som binder oss alla samman.

Var inte rädd för att ta risker. Det är genom att ta chanser som
vi lär oss att vara modiga.


Stäng inte ute kärleken från ditt liv genom att säga att den är
omöjlig att finna . Det snabbaste sättet att få kärlek är att ge kärlek,
det snabbaste sättet att förlora kärlek är att hålla fast vid den för hårt
och det bästa sättet att behålla kärlek är att ge den vingar.

Avfärda inte dina drömmar. Att vara utan drömmar är att vara utan
hopp, att vara utan hopp är att vara utan ett syfte med livet.

Spring inte genom livet så fort att du inte glömmer var du har
varit, utan vart du är på väg. Livet är inte bara ett lopp,
utan en resa som du ska smaka på varje steg längs vägen.

Text av - NANCYE SIMS -

Gemenskap
jag kom från min värld, du kom från din
med erfarenheter ej lika

Kom, visa mig din värld, jag visar dig min
Vi skulle varandra berika

Jag ser från mitt håll, du ser från ditt
Vi ser ej saker lika

men vi ser på allt, från olika håll
Så blir vi oändligt rika.

- Författare Okänd -

© Copyright