Välkommen - Skottdagen
Viste du att...

...Redan på romartiden var man medveten om
att året inte var exakt 365 dagar och därför lät
kejsar Julius Caesar införa en skottdag vart fjärde år.
Men varje år var fortfarande elva minuter för långt...


 

...På skottdagen anses kvinnan få fria till sin käraste.
Traditionen härstammar från medeltiden och kan ha sina
rötter i Skottland eller Sydeuropa.
Om den tilltänkte maken tackade nej kunde han straffas med böter.


 

...Skottdagen infaller en fredag och medför därmed en extra arbetsdag.
Enligt Konjunkturinstitutet bidrar en extra arbetsdag till en
ökning i BNP med drygt en tiondels procent,
eller cirka 2,5 miljarder kronor. 

...Skottdagen är en av få dagar i almanackan som inte
har något namnsdagsbarn. Detsamma gäller på nyårsdagen,
allhelgonadagen och juldagen


 

...Skottdagen har ibland lett till tekniska problem för datorer världen över.
År 2004 fick många av Sydkrafts kunder betala cirka sju kronor för
mycket i sin elräkning, då faktureringssystemet inte anpassats efter
årets 366 dygn. I Australien stannade ett aluminiumsmältverk på
skottdagen år 1996 och år 2000 slogs vädertjänsten ut i Japan
och Holland då deras datorer inte godtog datumet 29 februari 

...Tidigare inföll skottdagen den 24 februari.
Genom att skjuta in en extra dag efter den 23:e
förflyttades namnsdagarna en dag. Maria som har
namnsdag den 28 februari, fick därmed vänta till den
29:e vart fjärde år.
Sedan år 2000 är den 29 februari skottdag


 

* Källa: Hemmets Journal *

2008 - 02 - 29